nastavit jako domovskou stránku | přidat k oblíbeným | poslat známému | vytisknout

606 debIE573debIE 658 ( Ostrava )
604 debIE890 debIE000 ( Opava )

zákaznické centrum
604 890 000

Klienti

Životní pojištění

Životní pojištění
Cestovní pojištění

…tady začněte.

Activity Trend radí…

Životní pojištění je základním kamenem zabezpečení celé rodiny a jejích finančních toků. V dnešní ekonomické době některé věkové skupiny toto zabezpečení podceňují, a proto bychom chtěli doporučit, aby se zamysleli nad prioritami svého financování.

Z naší bohaté praxe vyplývá, že český klient preferuje pojištění majetku před životním pojištěním a neuvědomuje si, že bez jeho finančního příspěvku, se ostatní investice mohou zastavit ( hypotéka, stavební spoření, penzijní připojištění, atd. )

Rizika, která životní pojištění kryje:Komplexní a nejširší program krytí rizik

Vybrali jsme za Vás produkty Pojišťovny České spořitelny:

 • Flexibilní životní pojištění  F L E X I    2 0 1 1

- investiční forma pojištění


NOVINKY

Od 1.1.2011 získávají klienti bonusy (u smluv od roku 2009, smlouvy začínající č.7xxx)


1) Bonus za věrnost- připisován za období 15-ti let od počátku smlouvy, která byla sjednaná na dobu min. 20let. Bonus je 5% z ročního pojistného


2) Bonus za bezeškodní průběh - připisován ke smlouvám, u kterých v pětiletých cyklech nedošlo k pojistné události. Bonus je 10% z celkového rizikového pojistného za uplynutý pojistný rok


Nově také:
Rizikové rekreační sporty- 30 dní v roce má klient zdarma pojištěny rizikové sporty, pouze zašle sms pojišťovně dobu, po kterou bude rekreační sporty vykonávat


- složení:

 • OCHRANNÁ SLOŽKA

Komora pojišťovacích makléřů - tisková zpráva ze dne 17. 5. 2001 vyhodnotila naší pojišťovnu s tímto programem jako „pojišťovna roku 2000“ a dodnes je tento produkt uznáván jako nejširší ochranný program ( ocenění Zlatá koruna - Produkt roku 2008, 2009, Zlatá koruna - Novinka roku 2009 ).

- výhoda:

Lze pojistit celou rodinu v jedné pojistné smlouvě ( finanční úspora ).

- možnost:

Investice do 16 fondů garantovaných, investičních, nemovitostních.

- analýza ochranného programu  F L E X I    2 0 1 1  - druhy pojištění:

 

1. SMRT
(+ dožití )
Plnění:
Při smrti pojištěného vyplatí pojistitel oprávněné osobě pojistnou částku platnou ke dni úmrtí nebo kapitálovou hodnotu pojistné smlouvy platnou ke dni nahlášení pojistné události, je-li vyšší.

 

2. VELMI VÁŽNÉ ONEMOCNĚNÍ
( 23 druhů u dospělých, u dětí až 26 druhů včetně cukrovky )
Plnění – klient je pojištěn na tato rizika:
· infarkt myokardu
· rakovina
· náhlá cévní mozková příhoda – přesah 24 hodin
· totální ledvinové selhání – selhání obou ledvin
· transplantace životně důležitých orgánů - srdce, srdce a plic, jater nebo ledvin
· nitrolební nádor ( i nezhoubný )
· operace aorty – roztržení, výduť, vrozené zúžení ( mimo by-pass )
· slepota – úplná, trvalá ztráta zraku - jak po nemoci tak i po úrazu
· hluchota – úplná, trvalá ztráta sluchu - jak po úrazu, tak po nemoci
· paraplegie, tetraplegie - ochrnutí končetin - jak po úrazu, tak po nemoci
· koma – hluboké bezvědomí nejméně 96 hodin
· demence včetně Alzheimerovy choroby
· onemocnění přisátím klíštěte
· roztroušená skleróza
· bakteriální meningitida
· operace věnčitých tepen z důvodu ischemické choroby srdeční
· encefalitida
· těžké popáleniny
· onemocnění plic způsobující dechovou nedostatečnost

Pojištění je kryto až do 65 let věku .

 

3. INVALIDITA
( jednorázové plnění nebo doživotní renta od 3 000,- Kč měsíčně )
Plnění:
· po úrazu i po nemoci ( u některých pojišťoven jen po úrazu )
· pojistné krytí trvá do 65 let věku ( starobní důchod )
· u Pojišťovny ČS a.s. ( jako jediné v republice ) lze toto pojištění obnovit po návratu do plného pracovního procesu
· připojištění invalidity 1. a 2. stupně

 

4. DOŽIVOTNÍ KAPITÁLOVÁ RENTA
( důchodové zabezpečení s garancí )
Plnění:
Garantovaný doplněk příjmů do konce života klienta - plnění již od 60 roku věku, od 3 000,- Kč měsíčně.

 

5. ZPROŠTĚNÍ OD PLACENÍ POJISTNÉHO
( důchodové zabezpečení s garancí )
Plnění:
Pojišťovna plně hradí za klienta pojistné až do 75 let věku po splnění podmínky plného invalidního důchodu.

 

ÚRAZOVÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ:

 

6. SMRT NÁSLEDKEM ÚRAZU
Plnění:
Plní se v součtu s pojistnou částkou SMRT.

 

7. TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
Plnění:
Plnění se vypočítává prograsívně z tabulky „Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu“, přičemž se zabezpečení vztahuje i na ta nejdrobnější poranění.

 

Příklad progresívního plnění ( pojistná částka 500 000,- Kč ):

0,5% - 25%vypočte se plnění x% z 500 000,- Kč
( např. u 10% bude plnění 50 000,- Kč )
25,1% - 50%výpočet bude x% z 1 000 000,- Kč
( např. u 30% bude plnění 300 000,- Kč )
50,1% - 75%výpočet bude x% z 1 500 000,- Kč
( např. u 60% bude plnění 900 000,- Kč )
75,1% - 100%výpočet bude x% z 2 000 000,- Kč
( např. u 80% bude plnění 1 600 000,- Kč )

 

8. DENNÍ ODŠKODNÉ A PRACOVNÍ NESCHOPNOST
( dorovnávání příjmů v době nemocenské - úraz i nemoc )
Plnění:
· nově možnost od 57. dne (dříve od 15. a 29.dne) lze i varianty sčítat a navýšit-př. od 15.dne 200Kč/den od 57. dne 200Kč/den = od 57.dne dostává klient 400Kč/den.,
· v případě úrazu se plní léčba již od 1. dne ( za podmínky min. 8 dnů léčení ) á 200,- Kč/den bez nemocenského lístku
· možnost připojištění nad limit stanovený tabulkou ( po celou dobu léčby úrazu )

 

Příklad:
Pojistná částka 200,- Kč/den ( rozsah až do 3 000,- Kč/den ).

 

9. HOSPITALIZACE
( úraz i nemoc )
Plnění:
Plní se od 1. dne bez nemocenského lístku.
Velmi levné riziko.

 

DĚTSKÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ:

 

10. DĚTSKÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ
( 0-25 let věku dítěte, až 5 dětí na jedné smlouvě s rodiči )
Plnění:
· velmi vážná onemocnění ( 26 druhů ) - max. 1 000 000,- Kč
· smrt úrazem - max. 50 000,- Kč
· trvalé následky úrazu - max. % z 1 000 000 - 4 000 000,- Kč
· denní odškodné ( úraz ) - max. 1 000,- Kč/den
· připojištění k dennímu odškodnému ( plnění bez tabulek po celou dobu léčby )
· hospitalizace ( úraz i nemoc ) - max. 1 000,- Kč/den ( možná i náhrada § rodičů s dítětem v hospitalizaci )


 • Flexibilní životní pojištění  J U N I O R

- pojištění pro děti do 25 let věku

 • Flexibilní životní pojištění  F L E X I   H   –   F I X

- spojení investičního pojištění s úvěrem

 • Úvěrové životní pojištění  H Y P O T É K A

- plnění v případě smrti, vážných chorob, invalidity i pracovní neschopnosti

 • K o m p l e x n í   p o j i š t ě n í  (úrazové) k penzij. připojištění

- pro všechny rizikové skupiny stejné a nejnižší pojistné

 

Výhody produktů řady  F L E X I

 • Nejširší spektrum pojistných rizik na trhu a jejich flexibilita dle potřeby klienta
 • Možnost průběžných vkladů a výběrů ( osobní konto )
 • Nízká cena pojištění

Cestovní pojištění

…cestujte zabezpečeni.

Activity Trend radí…

Při plánování cesty do zahraničí by klient neměl opomenout své zabezpečení pro případ léčebných výloh, a při dlouhodobějším pobytu i na odpovědnost vůči třetí osobě – zdraví a majetku.

Komplexní nabídkou pro toto zajištění je produkt KOLUMBUS pojišťovny Kooperativa, který Vám nabídne nejen pojištění krytí rizik:

 • Léčebné výlohy
 • Převoz, přeložení
 • Repatriace

ale i:

 • Pojištění zavazadel
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Storno zájezdu

Výhody

 • Možnost volby výše zabezpečení
 • Možnost připojištění vysoce rizikových sportů
 • Děti do 6 let zdarma, do 17 let s 50% slevou

 
 

Kompletní výklad a zajištění služby k jednotlivým produktům jak životního pojištění, tak cestovního pojištění Vám podají poradci naší společnosti ACTIVITY TREND.

 
 

Na začátek stránky

© Activity trend, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Created by Bio Illustration

TOPlist